MJ:s Maskin & Entreprenad

Allt svårt fixar vi omgående/Allt omöjligt tar lite längre tid

 

 

 

Kvalitetspolicy: Vi skall med kompetenta och ansvarsfulla medarbetare arbeta för att ställa kundens önskemål och krav i centrum på de produkter och tjänster vi erbjuder. Med den kvalitet som efterfrågas uppfylla eller överträffa våra kunders förväntan. Vi åtar oss att utföra uppdraget inom rimliga tidsramar och tar totalt ansvar från uppdragets början till dess slut.

Miljöpolicy: I vårt dagliga arbete försöker vi styra verksamheten för en bättre miljö. Samtliga medarbetare skall i sitt dagliga arbete genomsyras av ansvar för miljö, omsorg, hälsa och kvalite".