MJ:s Maskin & Entreprenad

Allt svårt fixar vi omgående/Allt omöjligt tar lite längre tid

 

 

 

Tjänster vi erbjuder är:                                                               Utbildningar / tillstånd vi innehar

¤Grävarbeten av olika slag       ¤ Anläggning av gräsmattor                      Sprängkort

¤Enskilda avlopp                     ¤Husdräneringar                                     Spräckarkort

¤Gjutarbeten                           ¤Plattläggningar                                     Diplomerad avloppsanläggare (Enskilda avlopp)

¤Stenspräckning                     ¤Dikesrensning                                      Yrkesbevis på grävmaskin / hjullastare / teleskoplastare

¤Sten & bergsprängning          ¤Viltstängsel                                          Generellt tillstånd för sprängningsarbeten 

¤Grundarbeten                        ¤Elstängsel                                            i blekinge län             

¤Fastighetsskötsel                  ¤Huggning av betesmarker                      Säkerhet på väg

¤Mindre snickeriarbeten           ¤Skotning av timber & ris                        Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U

¤Trädfällning                            ¤mm etc